TENORES DI BITTI “MIALINU PIRA” FEAT. ENZO FAVATA

2024.05.14. 19.00

Olasz Intézet

 

Jegyár | 2.990 Ft

Egy tenorkórus és egy dzsesszzenész, öt hang elmerül egy eredeti hangzásvilágban, amely polifonikus énekekből, nádszálak, szaxofonok és klarinétok hangjaiból, gutturális hangokból, élő elektronika digitális szűrőiből áll. Egy előadás, amelyben egy varázslatos környezetbe merülő Szardíniát hallunk, ahol a megalitikus hangok archaikus nyelve modern hangszerekkel, elektronikus áramkörökkel és mintákkal él együtt.

A színpadon a Tenores di Bitti „Mialinu Pira” együttes, amelyet Szardínia-szerte és világszerte csodálnak örökségük példaértékű kutatásáért és kivételes énekhangjukért, valamint Enzo Favata zenész, akit sokan a hangok és kultúrák nagyszerű manipulátoraként ismernek el, aki képes különböző nyelveket összehozni és összekapcsolni.

Korzika és Szardínia hegyekkel borított szigeteinek zenei kultúrájában szinte háborítatlan formában maradt meg a többszólamú éneklés több évszázados hagyománya. Nem meglepő módon úgy gondolják, hogy a természet utánzásából ered: a kórust alkotó négy hang nem más, mint az ökör bőgése, a juhok bégetése és a szél hangja. A gutturális hanghasználat és a jellegzetes intonációs dalok összetéveszthetetlenné teszik ezt az ősi művészetet. 

Hatalmas sikerrel léptek fel Európa szinte összes országában. Ezek közül is kiemelkedő esemény volt a fellépésük a Vatikáni Karácsonyi koncerten, az amszterdami Concertgebouw-bani és a betlehemi Születés Templomában. 

Az archaikus formák megőrzése mellett ugyanakkor más zenei műfajok és művészeti ágak képviselői előtt is nyitottak. Így felléptek már a brazil Tom Ze-vel, a szerb Bilja Krstić-csel, a cseh Iva Bittovával is. Jelenleg aktív együttműködésben vannak Enzo Favata algherói jazz-zenésszel.

Szardínia többszólamú énekei szerves részét alkotják Olaszország világzenéjének, és 2005-ben az UNESCO az emberiség szellemi örökségének listájára került

Omar Bandinu – bassu
Marco Serra – contra
Bachisio Pira – oche, mesuoche
Arcangelo Pittudu – oche, mesuoche

Enzo Favata – szopránszaxofon, basszusklarinét, elektronika, sampler

A koncert az Olasz Kultúrintézet támogatásával és a Festival Musica Sulle Bocche partnerségével valósul meg.

A tenor choir and a jazz musician, five voices immerse themselves in an original soundscape of polyphonic vocals, reeds, saxophones and clarinets, guttural sounds, digital filters of live electronics. A performance in which we hear a Sardinia immersed in a magical environment, where the archaic language of megalithic sounds coexists with modern instruments, electronic circuits and patterns.

On stage will be the Tenores di Bitti „Mialinu Pira” ensemble, admired throughout Sardinia and the world for their exemplary research into their heritage and their exceptional singing voice, and musician Enzo Favata, recognised by many as a great manipulator of sounds and cultures, able to bring together and connect different languages.

The musical culture of the mountainous islands of Corsica and Sardinia has preserved almost intact the centuries-old tradition of polyphonic singing. Unsurprisingly, it is thought to have originated in imitation of nature: the four voices that make up the chorus are the bellowing of the ox, the bellowing of the sheep and the sound of the wind. The guttural use of sound and the distinctive intonation of the songs make this ancient art unmistakable.

They have performed with great success in almost all European countries. Highlights included their performances at the Vatican Christmas Concert, the Concertgebouw in Amsterdam and the Church of the Nativity in Bethlehem.

While preserving archaic forms, they have also been open to other musical genres and artistic disciplines. They have performed with Brazilian Tom Ze, Serbian Bilja Krstić and Czech Iva Bittova. They are currently actively collaborating with jazz musician Enzo Favata from Alghero.

Sardinia’s polyphonic songs are an integral part of Italy’s world music and were inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2005

Omar Bandinu – bass
Marco Serra – contra
Bachisio Pira – oche, mesuoche
Arcangelo Pittudu – oche, mesuoche
Enzo Favata – soprano saxophone, bass clarinet, electronics, sampler